DZIAŁ KOMUNIKACJI

Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

www.caritas.pl

Kontakt dla dziennikarzy

Tel. +48 22 33 48 506
tel. kom. 510 235 802
e-mail: rzecznik@caritas.org.pl

Za redagowanie strony www.caritas.pl odpowiada Dorota Glica i Monika Wojtkowiak

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Druk i rozpowszechnianie wersji elektronicznej materiałów innych niż przekazane
redakcjom przez Dział komunikacji Caritas Polska – wyłącznie za zezwoleniem.