Publikacje

3538

informator

solidarnizglodujacaafryka

Caritas Polska przeznaczyła ponad 8 milionów złotych na projekty pomocowe realizowane w Afryce od 2001 roku. Wartość projektów w Somalii, Kenii i Etiopii dla osób poszkodowanych przez suszę i głód wyniosła 670 tysięcy Euro.

Co każdy wolontariusz wiedzieć powinien

wdpd_2011_konferencja 190

Uczestnicy Forum Wolontariuszy SKC otrzymali 21 września na Jasnej Górze dwie publikacje poświęcone wolontariatowi. Zostały one wydane na zlecenie Caritas Polska przez Fundację „Pro Caritate”. Zespół w składzie: ks. Marcin Brzeziński, Olga Kołtuniak, Kinga Komorowska, Marta Titanic i Alicja Wysocka przygotował w bardzo ciekawej szacie graficznej „Helpika” dla młodzieży gimnazjalnej, która chciałaby włączyć się w działalność SKC. W „Helpiku”, przypominającym telefon komórkowy, można przeczytać o tym, czym jest wolontariat szkolny, jakich zadań podejmują się wolontariusze oraz jakie korzyści odnoszą z tego, że poświęcają swój czas dla innych. Ciekawa graficznie broszura może być przydatna zwłaszcza podczas prezentacji wolontariatu Caritas i rozmów zachęcających dzieci i młodzież do wstąpienia do SKC.

Druga broszura, opracowana przez ks. Zbigniewa Sobolewskiego, nosi tytuł „10 zasad wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas”. Jest ona skierowana do wolontariuszy Caritas i przedstawia kodeks etyczny. Broszura omawia wartości i postawy, jakimi winni kierować się młodzi wolontariusze pomagający swoim rówieśnikom. Broszura może być wykorzystywana podczas spotkań formacyjnych.
Do końca listopada „rozeszło się” w Polsce 6,5 tys. egzemplarzy „10 zasad” oraz 3,5 tys. egzemplarzy „Helpika”. Obie publikacje zebrały wiele pochwał, zwłaszcza za niekonwencjonalną szatę graficzną oraz jasną i zrozumiałą treść. Można je w dalszym ciągu zamawiać w Fundacji „Pro Caritate”.

W listopadzie ukazał się „Zeszyt formacyjny dla Szkolnych Kół Caritas 2011/2012”. Nosi on tytuł: „Obdarowani, by żyć w komunii z Bogiem”. Ks. Andrzej Sochal proponuje młodym członkom SKC refleksję nad darami, jakie otrzymują od Boga (np. życie, rodzice, przyjaźń, wiara, cierpienie, modlitwa, odpoczynek) oraz ich wykorzystania.

Fundacja „Pro Caritate” opublikowała również Zeszyt formacyjny dla PZC „W komunii z Bogiem”. Treść proponowanych konferencji nawiązuje do problematyki roku duszpasterskiego i zachęca do intensywnego życia religijnego i duchowego.