Raporty Caritas

21299

Raport Caritas Polska za rok 2016

Raport roczny Caritas Polska 2017

Sprawozdanie finansowe Caritas Polska za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Caritas Polska 2017

Raport Caritas Polska za rok 2015

RaportCP2015-68mb-1

Raport Caritas Polska za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Caritas Polska za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe 2014

Raport Caritas Polska za rok 2013

raport roczny 2013

raport 2013

Wierni wezwaniu Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”  pracownicy i wolontariusze Caritas starają się –  w miarę możliwości i pozyskanych środków  – nieść pomoc bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Nie moglibyśmy tego czynić bez otwartości społeczeństwa polskiego, które mimo kryzysu gospodarczego nadal hojnie wspiera akcje prowadzone przez Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister pełen Uśmiechów czy Skrzydła).  Dzięki wpłatom i wysyłanym sms-om możemy nieść pomoc. Wszystkim Naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że przekazywane środki wydawane są z rozwagą i docierają do rzeczywiście potrzebujących pomocy.

Zawarte w Raporcie dane są podsumowaniem naszej pracy, pośrednio pokazują również skalę ubóstwa i problemów społeczeństwa polskiego.

raport 2011

raport 2010

„W służbie ludziom” – Raport Caritas w Polsce 2010

W 2010 roku Caritas Polska obchodziła Jubileusz 20-lecia odrodzenia działalności, dziękując Bogu za łaskę posługi dzieciom, starszym, chorym, rodzinom, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym pomocy materialnej i duchowej w Polsce i na świecie. 8 IX ubiegłego roku przypadła również druga, ważna rocznica dla społeczności Caritas w Polsce. 15 lat temu powstało pierwsze w Polsce Szkolne Koło Caritas. Obecnie SKC istnieją we wszystkich diecezjach i zrzeszają ponad 54 tys. wolontariuszy. Ziarno Ewangelii miłosierdzia, zasiane w Rzeszowie wydało obfite plony nie tylko w diecezji rzeszowskiej, ale w całym kraju.

Patronat honorowy nad skromnym jubileuszem XX-lecia odrodzenia Caritas Polska objął prof. Lech Kaczyński, prezydent RP.

raport 2009
Rok 2009 był dla Caritas w Polsce czasem szczególnego wysiłku w służbie ubogim i oczekującym pomocy. Z bogactwa wydarzeń, jakimi żyła Caritas w Polsce, pragniemy wspomnieć tylko dwa. Rok 2009 zaznaczył się klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi, które nawiedziły różne regiony świata. Mieszkańcy Abruzji, Chin, Indonezji oraz Gruzji przeżyli silne trzęsienie ziemi. Mieszkańcy południowej Polski ucierpieli na skutek powodzi oraz huraganów. Te tragiczne wydarzenia uświadomiły nam konieczność większej troski o środowisko i poszanowanie praw natury. Tragiczne w skutkach wydarzenia wzbudziły w sercach wielu ludzi poczucie solidarności i wolę działania – niesienia pomocy poszkodowanym. Drugim, znaczącym wydarzeniem tego roku, było powstanie „Okien życia”, które diecezjalne Caritas wraz z zakonami żeńskimi otworzyły niemal we wszystkich diecezjach w Polsce. W zamyśle ich twórców miały być one symbolem troski o życie dzieci. Szybko jednak stały się rzeczywistością ratującą życie niemowlętom, które z różnych powodów nie mogły liczyć na opiekę swych rodziców. „Okna życia” ocaliły blisko 30 noworodków, dając im szansę na znalezienie rodzin, które je przyjmą.