Od początku stycznia br. Caritas Polska wraz z 6. Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas realizuje projekt „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców.

Partnerami projektu są: Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji: białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i warszawskiej. W ramach przewidzianych działań integracyjnych wsparcie w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w bieżącym i przyszłym roku otrzyma ponad 5 tys. osób.

W I kwartale tego roku  2 627 cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, w tym 1 195 stanowiły dzieci. Wg danych UdSC największą grupę uchodźców stanowią obywatele Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, a także Ukraińcy. Ostatnio zwiększyła się liczba składanych wniosków przez obywateli Tadżykistanu i Armenii.

Migranci i uchodźcy od początków działania Caritas stanowili grupę, którą otaczaliśmy i otaczamy szczególną troską. Od początków napływu ludności czeczeńskiej w wyniku konfliktu na Kaukazie oraz Bośniaków i Serbów po wojnie w byłej Jugosławii w latach 90-tych uruchomiliśmy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które funkcjonują do dziś. I właśnie w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z masowym exodusem ludzi z Bliskiego Wschodu jesteśmy z naszymi lokalnymi zespołami Caritas otwarci na niesienie pomocy potrzebującym – powiedział Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Wsparcie cudzoziemcom zapewniamy dzięki realizacji projektu „Nowy Dom Polska”. Celem działań tego przedsięwzięcia jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe.

W ramach projektu beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynajmu mieszkań  i opłatach do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych, zakupie podręczników i wyprawek szkolnych, możliwości udziału w turnusie integracyjnym dla dzieci. Poza materialną pomocą Caritas zaplanował szereg imprez międzykulturowych, w których cudzoziemcy będą mogli zaprezentować swoje talenty.

Analizując systematycznie zmieniającą się sytuację migracji Caritas wychodzi naprzeciw potrzebom uchodźców i proponuje im innowacyjne formy pomocy. W najbliższym czasie uruchomimy bezpłatną aplikację mobilną tłumaczoną na 4 języki, dzięki której cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak w prosty sposób zalegalizować swój pobyt w RP, jakie są prawa cudzoziemców w Polsce, jaki jest system pomocy socjalnej i gdzie można skorzystać z pomocy – dodała Marta Walasik-Sałek, koordynator projektu „Nowy Dom Polska”, Caritas Polska.

Z racji tego, że wszelkie informacje, przewodniki, informatory są skierowane do dorosłych cudzoziemców, zatrudnieni przez nas psychologowie stworzą przyjazne pakiety edukacyjne dla dzieci pt. „Edu-Mapa dla Dzieciaka”. Cel tego działania, to próba oswojenia dziecka cudzoziemskiego z nową sytuacją, w której się znalazło.

Staramy się również wspierać aktywne działania samych cudzoziemców i w tym celu prowadzimy dialog organizując spotkania z fundacjami, które są założone przez migrantów. Pozwala nam to na wymianę dobrych praktyk, doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy na rzecz potrzebujących.

Zgodnie z naszą misją duży procent wśród beneficjentów projektu stanowią osoby z grupy szczególnej troski, tj. osoby niepełnosprawne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz przewlekle chorzy, którym zapewniamy wsparcie w postaci leków. Pracownicy Caritas są również obecni z pomocą w ośrodkach otwartych i strzeżonych dla cudzoziemców.

centra (1)

 

 

Codzienna pomoc udzielana jest w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom:

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Białostockiej

Warszawska 32,

15-077 Białystok

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Diecezji Siedleckiej

Terebelska 80 w 41

21-500 Biała Podlaska

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Lubelskiej 

Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Warszawskiej

Krakowskie Przedmieście 62

00-322 Warszawa

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców w Zgorzelcu

E. Plater 9

59-900 Zgorzelec

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Bema 32-34

65-170 Zielona Góra