Gniezno: Trwa projekt „Nie dzieląc … a łącząc – integracja społeczna osób wykluczonych”

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie i propagowanie idei aktywnego społecznie życia osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym propagowanie integracji i solidarności międzypokoleniowej poprzez aktywność tych osób (50 osób) we współpracy z młodzieżą (30 osób).

Działania realizowane będą w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 14 czerwca 2017.

Założenia projektu:

Rodzaje podejmowanych działań:

Osoby wykluczone społecznie reaktywują swój Klub, który realizować będzie ich aspiracje, będzie jednak także  miejscem wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.

Kluby współpracować będą z istniejącymi w Gnieźnie, Kruszwicy, Inowrocławiu placówkami Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Zajęcia w Klubach prowadzone będą średnio 12 razy w miesiącu po 2 godziny dziennie – w godzinach od 17.00 do 19.00 (w Inowrocławiu od 10.00 do 12.00). Razem – ok. 648 godzin w projekcie.

W trakcie zajęć w Klubach działania animował będzie lokalny Lider.

W zajęciach specjalistycznych pomagać będą także wolontariusze z naszego Centrum Wolontariatu.

Zajęcia skoncentrują się na aktywizacji fizycznej i społecznej seniorów. Część z nich prowadzić będą specjaliści.

W ramach projektu odbędą się wyjścia do kina, teatru, na basen, na kręgielnię oraz wycieczka do Torunia – miejsce spotkania wszystkich uczestników projektu.

Na obecnym etapie zgodnie z harmonogramem trwa rekrutacja uczestników projektu oraz adaptacja pomieszczeń, w których beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach.

Od IX.2016 roku rozpoczną się działania skierowane bezpośrednio dla beneficjentów oraz odbędzie się konferencja prasowa w Kruszwicy.

 Dane kontaktowe koordynatora:

Gniezno: Caritas AG, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno, (0-61) 425 58 00

Kruszwica – Dom Aniołów Stróżów Caritas AG, ul. Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica, tel. 052/353-44-60

Inowrocław – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życie” Caritas AG, ul. Ks. B. Gordona 2, 88-100 Inowrocław, tel. 052/353-81-92

Koordynator/lider projektu: Paulina Bielińska, tel: (0-61) 425 58 05, paulina.bielinska@caritas.gniezno.pl