Gniezno: Zasady skutecznej pomocy

26 czerwca w Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej spotkali się przedstawiciele gnieźnieńskich instytucji zajmujących się m.in. ofiarami przemocy. Pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci i pedagodzy mieli okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez Panią Agnieszkę Rusińską – kuratora sądowego z Poznania oraz superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pani Rusińska w wykładzie zatytułowanym „Dobry początek czyli zasady skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji” zwracała uwagę na to, jak zadbać o pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy by pomóc jej wyrwać się ze środowiska przemocowego.

Spotkanie miało również na celu rozpowszechnienie działalności Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy współpracy z poznańską Fundacją „Dziecko w Centrum” od lutego 2017 r. prowadzi Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem finansowany z Funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby zgłaszające się do ośrodka w Gnieźnie mieszczącego się na os. Orła Białego 20, po wstępnej rozmowie z pracownikiem I kontaktu mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawnika i psychologa.

Godziny dyżurowania OPPP w Gnieźnie:

pn, czw: 10:00 – 17:00

wt, pt: 9:00 – 16:00

śr: 13:00 – 20:00

sob: 9:00 – 13:00

tekst: Marta Knaź-Nowak