Gdańska Caritas zaprosiła młodzież z Europy. To pierwsze w Polsce spotkanie Szkół Drugiej Szansy

Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie jest po raz pierwszy gospodarzem Europejskiego Spotkania Młodzieży – „Szkoły Drugiej Szansy”, które odbywa się od 18 do 22 września. Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły funkcjonujące m.in.: w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji i Portugalii. W spotkaniu bierze udział ponad 90 osób w tym młodzież  – 63 osoby oraz pozostali nauczyciele, instruktorzy oraz przedstawiciele danych szkół, czyli dyrektorzy i eksperci w dziedzinie rozwoju i funkcjonowania edukacji nieformalnej, bo o takiej mowa na wszystkich corocznych spotkaniach europejskich.  Młodzież uczestnicząca w sopockim spotkaniu to również ludzie z różnych krańców świata, którzy zamieszkują na terenie Europy. Bez względu na kolor skóry, wyznanie czy poglądy, wspólnie się integrują. Spotkanie w Sopocie trwa 5 dni, podczas których młodzież bierze udział w wielu ciekawych warsztatach m.in.: muzycznych, bębniarskich, plastycznych, fotograficznych a także uczestniczy w rozgrywkach sportowych. Wszystko to odbywa się pod opieką wolontariuszy EVS z gdańskiej Caritas, młodzieży i kadry wychowawczej z Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie oraz uczestników Szkoły Drugiej Szansy w Sopocie. Spotkanie zostało zorganizowane w partnerstwie z Gminą Miasta Sopot. Nasze doświadczenia w Caritas gdańskiej sięgają blisko 17 lat pracy na gruncie z młodzieżą z trudnych środowisk. Począwszy od 2011 r. realizujemy zadania w ramach funkcjonowania Szkoły Drugiej Szansy z grupami młodzieży, która wypadła z systemu edukacji. Obecnie od 2012 r. funkcjonuje przy Caritas Szkoła Drugiej Szansy w Sopocie, która realizuje trening społeczno-zawodowy dla młodzieży sopockiej.

Opr. Marcin Bednarz