Caritas Kraków dla osób z chorobą Alzheimera

Z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Alzheimera w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie odbył się Dzień Otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką pracy z chorymi na choroby otępienne.

21 września w placówce odbyło się spotkanie integracyjne, na którym wolontariusze i uczestnicy zajęć świetnie się bawili, m.in. podczas występów karaoke i wspólnego poczęstunku. Równocześnie w budynku parafialnym obok ŚDS trwało szkolenie dla opiekunów osób chorych na choroby otępienne pt. „Pomagam, nie wyręczam. Trudne aspekty choroby Alzheimera”.

Serdecznie dziękujemy firmie ATERIMA MED oraz AKADEMII OPIEKUNÓW, które w ramach wolontariatu pracowniczego zorganizowały i poprowadziły spotkanie integracyjne oraz szkolenie skierowane do rodzin i opiekunów naszych podopiecznych.

https://www.opiekunki.aterima.pl/

https://akademiaopiekunow.pl/