13 tygodni po sierpniowych nawałnicach. Podsumowanie akcji WICHURA

W pierwszej połowie sierpnia przez Polskę przetoczyła się seria nawałnic, które pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia. Według szacunków Caritas Polska pomocy potrzebowało ponad 3.500 rodzin. Wichury spowodowały szkody zwłaszcza na terenie Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Żywioł burzył budynki, zrywał dachy, powalał drzewa, niszczył uprawy i hodowle. Caritas Polska przekazała do połowy listopada Caritas diecezjalnym do rozdysponowania wśród potrzebujących pomoc o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Akcje pomocowe w diecezjach wciąż trwają i w miarę nadsyłanych wniosków oraz rozliczeń kolejne środki będą przekazywane do diecezjalnych Caritas.

W Brusach w diecezji pelplińskiej największe straty w okolicy: 17 domów zniszczonych lub bardzo poważnie uszkodzonych, 850 domów uszkodzonych, 1.100 uszkodzeń w gospodarstwach. Część niezbędnych napraw dachów i wnętrz budynków przeprowadzono już w sierpniu, ale nadal wiele jest do zrobienia. Iwona Kosiedowska, pracownik pelplińskiej Caritas, przyznaje, że wciąż trwa pomoc w odbudowie domów. Z nastaniem chłodów niektóre rodziny musiały odłożyć prace do wiosny. Parafia Brusy najbardziej ucierpiała podczas wichur. – Byliśmy u każdej z tych rodzin, sporządziliśmy ankiety, na podstawie których, po konsultacji z księdzem proboszczem i gminą zostały udzielone zapomogi na odbudowę domów – wyjaśnia pani Iwona – Rodziny same kupują materiały budowlane i usługi remontowe, do nas dostarczają rachunki, za które płacimy.

Solidarność wobec siły żywiołu

Apel Caritas Polska i abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, o wsparcie dotkniętych skutkami nawałnic spotkał się z licznym odzewem. Dzięki hojności ofiarodawców do tej pory na konto Caritas Polska wpłynęła kwota 5 009 350, 39 zł. Z zebranych funduszy na pomoc doraźną przeznaczono prawie 2 miliony złotych, głównie rozdysponowanych w postaci jednorazowych stypendiów dla uczniów w wysokości ok. 3.000 zł. Burze i wichury pozostawiły po sobie zerwane trakcje i powalone słupy energetyczne. Jedną z najpilniejszych form wsparcia, na które przeznaczono zebrane fundusze był zakup agregatów prądotwórczych. Przeznaczono na nie prawie 45 330 zł. Kwota 133 700 zł pokryła zakup tzw. domków holenderskich, czyli domków kempingowych gotowych do zamieszkania tymczasowego dla mieszkańców diecezji bydgoskiej. Przenośne budynki mieszkalne udostępnione przez Caritas sprawiły, że życie po wichurach stało się łatwiejsze dla wielu rodzin, które straciły dach nad głową. Zniszczenia materialna, które spowodowały utratę całego dobytku życia, dla wielu rodzin stały się także przyczyną osobistych dramatów związanych m.in. z pogłębieniem zaciągniętych wcześniej długów. W takich sytuacjach Caritas stara się nieść pomoc w miarę swoich możliwości.

Nadal walczymy ze skutkami nawałnic

Mieszkańcy terenów dotkniętych nawałnicami wciąż potrzebują materiałów budowlanych i pomocy fachowców (murarzy, dekarzy, elektryków i hydraulików) oraz firm, które mogą pomóc w odbudowie i remoncie domów. – Wsparcie poszkodowanych to działanie długofalowe – przyznaje ks. Grzegorz Weis, dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej, prawie dwa miesiące po nawałnicach – Teraz odbudowujemy 19 domów. Czeka nas ich wyposażenie w sprzęty codziennego użytku. Usuwanie skutków sierpniowych nawałnic zajmie nam co najmniej rok. W odbudowę zniszczonych budynków włączają się pracownicy diecezjalnych Caritas, księża i wolontariusze. Podobnie sytuacja wygląda na terenie diecezji gnieźnieńskiej. To jedna z diecezji, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnic. Po wichurach do odbudowy kwalifikowało się co najmniej 100 domów. W związku z koniecznymi pracami budowlano-remontowymi wiele rodzin przeznaczało na usuwanie skutków zniszczeń wszystkie swoje środki pozostając bez funduszy na codzienne potrzeby. Z kolei Caritas Diecezji Bydgoskiej uczestniczyła w naprawie dachów, rozprowadzaniu środków czystości i doglądaniu prac budowlanych w terenie. Powołano tutaj specjalną ekipę budowlaną, która po kolei remontuje zniszczone dachy.

Rok szkolny w cieniu zniszczeń

Skutki wichur mieszkańcy zrujnowanych terenów odczuwali zwłaszcza przez pierwsze tygodnie. Z początkiem września Caritas Polska przygotowała ze zgromadzonych datków 650 plecaków i wyprawek dla uczniów z regionów dotkniętych przez nawałnice. W samej diecezji bydgoskiej wyprawki otrzymało ponad 300 dzieci. Łącznie na dobry początek roku przeznaczono 103 517,91 zł. Ruszyła także dodatkowa pomoc stypendialna dla dzieci z poszkodowanych terenów w ramach programu „Skrzydła” na rok 2017/2018. Na zakup przyborów szkolnych, urządzeń elektronicznych, podręczników czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych przeznaczono w sumie 570 tys. zł. Największą pomoc otrzymała diecezja pelplińska – roczne stypendium o wartości 2000 zł przyznano 250 uczniom. Specjalne wsparcie po przejściu nawałnic dostały także dzieci i młodzież z diecezji gnieźnieńskiej (20 stypendystów) i bydgoskiej (15 stypendystów).

                                        

Zima nie taka straszna

Nadchodząca zima to wyzwanie dla tych, którzy stracili niemal cały swój dobytek. U wielu Polaków nieszczęście spowodowane skutkami nawałnic wyzwoliło odruchy solidarności. Dzięki ofiarności darczyńców dzieci z diecezji pelplińskiej będą mogły pojechać podczas ferii na wyjazd do Karpacza. Najbliższe święta Bożego Narodzenia u poszkodowanych przez nawałnice będą wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Wielu z nich spędzi Wigilię we wciąż remontowanych mieszkaniach lub przenośnych, tymczasowych domkach. Nadal będzie im brakować niektórych sprzętów domowego użytku, straconych podczas nawałnic upraw i środków do życia.

Po nawałnicach pojawiła się możliwość wsparcia ofiar za pośrednictwem SMS-a charytatywnego z hasłem „WICHURA”. Do końca października wysłano 1 214 099 takich SMS-ów. Zbiórka przedłużona jest do końca roku, ponieważ diecezje nadal deklarują zapotrzebowanie na różnego rodzaju pomoc.

Serdecznie dziękujemy ludziom dobrej woli za wsparcie akcji i przypominamy, że ofiarom wichury można pomóc wysyłając SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska  PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.