Gdańsk: Konferencja podsumowująca projekt „Upleciemy sieć – klaster pomorskich WTZ”

„UPLETLIŚMY SIEĆ Z 38 WTZ” – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU, LECZ NIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ

 Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy współpracy Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w listopadzie zakończyła projekt „Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ”.

Klaster pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej to jedyny taki projekt w skali kraju. Projekt w okresie od maja 2016 do listopada 2017 stworzył możliwości współpracy pozwalające na efektywne połączenie potencjału osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz samorządów powiatowych z warsztatami terapii zajęciowej. Inicjatywa umożliwiła wymianę doświadczeń, skoordynowała działania, usprawniła przepływ informacji oraz zwiększyła zaangażowanie poszczególnych podmiotów, co wpłynęło na wzrost jakości i skali działań dla osób niepełnosprawnych.

Celem, jaki przyświecał organizatorom konferencji, która została zorganizowana na zakończenie projektu, było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienie przyszłych celów.

Realizację projektu omówiły dr. Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor MOPR w Gdańsku, Alicja Zajączkowska oraz Ewa Zabłocka-Krasowska – PrePost Consulting, Karolina Krzemińska – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.

Ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON podczas konferencji podziękowali i wręczyli pamiątkowe dyplomy osobom aktywnie zaangażowanym w opracowanie standardów współpracy WTZ z rodzinami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa społecznego oraz modelu rozwoju zawodowego pracowników WTZ.

Spotkanie podsumowujące odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego./ https://www.pfron.org.pl/