Ukraina: Gabinety medyczno-socjalne w Bierdiańsku, Zaporożu i Charkowie

Dobiega końca dwuletni projekt humanitarny pn. Działalność gabinetów medyczno-socjalnych w Bierdiańsku i Zaporożu (region zaporoski) oraz w Charkowie (region charkowski)”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Caritas Polska wraz z lokalnym partnerem Caritas-Spes prowadzi działania dla przesiedleńców wewnętrznych i miejscowej ludności, mające na celu zwiększenie dostępu do usług medycznych, a także do wsparcia socjalnego oraz porad prawnych.

Pani Jeremiejewa z Berdiańska:

W naszej rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. Sasza ma 4 lata i 5 miesięcy. Diagnoza: zespół Downa, wada wrodzona serca, symptomatyczna epilepsja, dysplazja biodrowych stawów. Dziecko samodzielnie nie przesuwa się, potrzebuje stałej opieki, lekarstw, rehabilitacji. Dzięki medyczno-socjalnemu gabinetowi „Caritas-Spes” moje dziecko każdego miesiąca otrzymuje wszystkie niezbędne leki, ma zapewnione konsultacje u pediatry i neurologa. Dostajemy też pieluchy, które są nam bardzo potrzebne. Wyrażam szczerą wdzięczność personelowi medycznemu. Znajduję się w ciężkiej sytuacji życiowej i Wasza pomoc jest dla naszej rodziny bardzo ważna. Dziękuję Wam za profesjonalizm, uwagę, dobroć i troskę.

Dzięki gabinetom medyczno-socjalnym pani Jeremiejewa i wiele innych osób mają zapewnioną opiekę lekarską, pomoc pielęgniarską, badania diagnostyczne, bezpłatne lekarstwa, zabiegi medyczne, skierowania do specjalistów, oraz artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji z pracownikami socjalnymi i prawnikami, którzy udzielają pomocy w uzyskaniu nowych dokumentów, świadczeń społecznych, czy porad z zakresu prawa pracy.

W listopadzie we wszystkich gabinetach zrealizowano 3374 wizyt: 1754 konsultacji lekarskich i 1513 usług pielęgniarskich, z czego 1135 osób stanowili przesiedleńcy wewnętrzni, a 619 osób to miejscowa ludność. Z porad korzystały osoby w różnym wieku, a największą grupę stanowili seniorzy. Wśród pacjentów było 648 osób niepełnosprawnych. Gabinet w Zaporożu był czynny 5 dni w tygodniu, natomiast gabinety w Berdiańsku i Charkowie przyjmowały pacjentów przez 4 dni, a przez jeden dzień personel medyczny działał w terenie.

Berdiańsk

W listopadzie w gabinecie zrealizowano 1989 wizyt, z czego 500 przeprowadziła pielęgniarka. Usługi pielęgniarskie obejmowały badania EKG, pomiar ciśnienia, badanie poziomu cukru we krwi, inhalację górnych dróg oddechowych, pomiar masy ciała i zabiegi biotronem do leczenia stawów, mięśni oraz skóry. Wśród pacjentów najwięcej było przypadków nadciśnienia, dławicy piersiowej, chorób na tle nerwowym, cukrzycy, chorób układu trawiennego, chorób laryngologicznych, chorób układu oddechowego, a także chorób nerek i układu moczowo-płciowego.

Podsumowując projekt koordynatorka projektu stwierdziła: „Nasi pacjenci to ludzie z różnymi chorobami, różną historią życiową i życiowymi problemami. Podczas całego okresu realizacji projektu pacjenci przychodzili do naszego gabinetu jak do siebie, czuli się jak w domu. To było bardzo przyjemne, kiedy odnosili się do nas jak do członków rodziny. Beneficjenci projektu byli bardzo wdzięczni za udzieloną im pomoc, za poświęconą uwagę i troskę, dzięki której czuli się potrzebni. Jest to zasługa personelu medyczno-socjalnego gabinetu, który obdarzał pacjentów szczerym uśmiechem i życzliwością tworząc przyjazna atmosferę. Uświadomiliśmy sobie, że wielu osobom potrzebna  jest pomoc nie tylko materialna, ale również wsparcie psychiczne. Wiele osób potrzebowało wysłuchania, okazania zrozumienia i współczucia, doradzenia, a także uśmiechu i serdeczności”.

Charków

Gabinet zrealizował w listopadzie 893 wizyt, z czego u 30 osób odbyła się wizyta domowa. Wśród pacjentów było 651 kobiet i 242 mężczyzn, najliczniejszą grupę stanowiły osoby starsze. Wszyscy skorzystali zarówno z usług lekarza jak i pielęgniarki. Pacjenci zgłaszali się na badanie EKG, badanie poziomu cukru we krwi i badanie oczu, a dzieci i osoby młode miały badanie nosa, gardła i uszu (wideoendoskopia). Zakres obejmował choroby niedokrwienne serca i nadciśnienie, choroby układu oddechowego, uszkodzenia kończyn, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, choroby układu nerwowego, schorzenia tarczycy, cukrzycę i choroby oczu.

W gabinecie osoby potrzebujące mogły także skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego.

Zaporoże

Działania w gabinecie w listopadzie objęły 492 wizyt, z czego 372 osoby skorzystały z usług lekarza, a 120 z usług pielęgniarki. Największą grupę stanowiły osoby w średnim wieku. Wśród pacjentów było 148 niepełnosprawnych. Pielęgniarka wykonywała pomiary ciśnienia, temperatury i poziomu cukru we krwi, badania EKG, inhalację i zastrzyki. Konsultacje lekarskie obejmowały badania fizykalne, wypisywanie recept i skierowań do lekarzy specjalistów. W podziale na choroby najwięcej osób uskarżało się na problemy sercowo-naczyniowe, choroby żołądkowo-jelitowe, choroby na tle nerwowym, a także schorzenia tarczycy i dolegliwości górnych dróg oddechowych.

Projekt humanitarny pn. „Działalność gabinetów medyczno-socjalnych w Bierdiańsku i Zaporożu (region zaporoski) oraz w Charkowie (region charkowski)” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.