Kurs dla wolontariuszy hospicyjnych w Łodzi – zaproszenie

9 stycznia rozpoczyna się kolejny kurs dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Caritas w Łodzi. Z dotychczasowych 21 edycji kursu skorzystało już ponad 1000 osób.

– Osoby, które chciałyby pomagać angażując się osobiście we wsparcie drugiego człowieka, nauczymy jak to robić – mówi Anna Bobowicz, psycholog hospicjum domowego Caritas – Wskażemy im najważniejsze obszary, w których można spożytkować swoje siły i poświęcić czas najbardziej potrzebującym.

Kurs jest organizowany przez hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Rozpocznie się 9 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 przy ul. Gdańskiej 111 (I piętro, wejście od ul. Gdańskiej).

Kurs ma charakter wykładowo-warsztatowy i obejmuje swoim zakresem ogólną wiedzę nt. wolontariatu, zagadnień opieki paliatywnej i hospicyjnej, aspektów psychologicznych i duchowych choroby, umierania i żałoby z punktu widzenia chorego i opiekuna, a także przygotowuje praktycznie do pielęgnacji osób przewlekle, bądź nieuleczalnie chorych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat. Hospicjum Caritas prowadzi kurs podstawowy dla osób chętnych do zaangażowania się w wolontariat hospicyjny od 1995 roku.

Zapisy oraz bliższe informacje w biurze hospicjum domowego Caritas: 
Łódź, ul. Zgierska 121, tel.: 42 6362408 lub 607 617 090