Lublin: V Gala Darczyńców Caritas

W Caritas Archidiecezji Lubelskie to już tradycja, że na początku roku kalendarzowego dziękujemy Darczyńcom za ich hojność, modlitwę, nadzieję, podpowiedzi,  finansowanie naszych projektów pomocowych, wsparcie regularnymi darowiznami, za to że są. To dzięki nim pomagamy.

Podczas Gali Darczyńców wyróżniliśmy w 9 kategoriach osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy podopiecznym naszej organizacji:

 1. Firma odpowiedzialna społecznie Pani Agnieszka Grela – Cukiernia Grela
 2. Darczyńca regularny – Maciej Gaszyński;
 3. Przyjaciel Caritas – mecenas Janusz Łomża;
 4. Wolontariusz Caritas – Teresa Dubaj;
 5. Proboszcz Caritas – o. Waldemar Grubka;
 6. Darczyńca programu stypendialnego Skrzydła – Tomasz Mędrzak;
 7. Parafialny Zespół Caritas – przy parafii św. Brata Alberta w Puławach;
 8. Dziennikarz – Michał Hetman z TVP Lublin;
 9. Szkolne Koło Caritas – Koło działające w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie.

Swoją obecnością tego wieczoru zaszczycili nas:

 • Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, który nagrodził Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Dyrektora ks. Wiesława Kosickiego Medalem 700-lecia Miasta Lublin;
 • w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana prof. Przemysława Czarnka list gratulacyjny na ręce ks. Kosickiego złożył Pan Dawid Kostecki – asystent Wojewody;
 • Eugeniusz Pelak – Lubelski Wicekurator Oświaty;
 • Hanna Mazurkiewicz – burmistrz Krasnegostawu;
 • Wojciech Kowalczyk – zastępca burmistrza Krasnegostawu;
 • Janusz Bodziacki – burmistrz Lubartowa;
 • Jacek Boniecki – dyrygent i dyrektor Państwowego Zespołu ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Korzystają z tak uroczystej chwili jak Gala i spotkanie noworoczne Akcji Katolickiej, nasza organizacja podsumowała  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, a także działania w 2017 roku.

W tegorocznej edycji, dzięki wsparciu Darczyńców Caritas rozprowadziła blisko 67 tysięcy świec (dokładnie 66,837 szt.).

Liczbowy zakres pomocy w 2017 roku przedstawia się następująco:

– w naszej najnowszej placówce, w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie pomocą zostało otoczonych ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci;

– w 2017 roku  na dofinansowanie operacji, na leczenie i rehabilitacji dla 164 osób przekazaliśmy 102 417, 45 złotych;

– w 2017 roku Fundusz  Caritas Dzieciom sfinansował 13 284 ciepłych posiłków na kwotę 60 384,08 złotych dla 81 dzieci;

– z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i chorych w 2017 roku skorzystało 410 osób;

– z Wakacyjnej Akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej dla potrzebujących dzieci skorzystało 515 osób, w tym 40 dzieci z Ukrainy i 50 dzieci z Białorusi;

– Fundusz Stypendialny Skrzydła – 74 dzieci otrzymało stypendia naukowe na kwotę 59 940 złotych;

– żywność dla potrzebujących – 100 t (sto ton) żywności dla potrzebujących osób, w tym ponad 22 tony zebrane przez wolontariuszy w ramach zbiórki TAK – POMAGAM;

– pomoc dla uchodźców – 647 uchodźców skorzystało z pomocy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;

– Centrum Pomocy Doraźnej – codzienne wydawanie potrzebującym odzieży, mebli, art. gospodarstwa domowego i leków, z tej pomocy skorzystało 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) osób.

Galę Darczyńców połączoną ze spotkaniem świąteczno-noworocznym uwiecznił występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego, a poprowadziła ją Małgorzata Oroń, dziennikarka Radia Plus.

 

Jesteśmy zdumieni i zaszczyceni, że tak wiele czynimy dzięki wielu „Dobroczyniącym”. Dziękujemy.