„Miłość wyraża się przede wszystkim czynem” – spotkanie opłatkowe Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zawsze w społeczeństwie będą ludzie potrzebujący, choć ich potrzeby z czasem mogą ulec zmianie – przypomniał abp Marek Jędraszewski do wiernych zaangażowanych w Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Pracownicy spotkali się z metropolitą krakowskim we wtorek w Sali Okna Papieskiego na uroczystym opłatku.

Przyszliśmy tu po kolędzie i można powiedzieć, że przynosimy to, co najcenniejsze – miłosierdzie świadczone na co dzień w postaci pomocy ludziom ubogim, chorym, biednym, samotnym, tym, których mamy w parafiach. Mimo, że wzrastamy w pewnym bogactwie, to wszędzie są ludzie potrzebujący. Ale wszędzie są też ludzie, którzy odpowiadają na wezwanie chrześcijańskiego miłosierdzia – mówił ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Pracownicy i wolontariusze Caritas AK życzyli arcybiskupowi Bożej opieki przepełnionej miłością oraz by każde podejmowane przez niego dzieło było pełne łaski. – Życzymy przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, obfitości łask od Jezusa Narodzonego, opieki Matki Najświętszej i wszelkich łask od Ducha Świętego.

Arcybiskup pobłogosławił powołane jako pierwsze w tym roku szkolne koło Caritas. – To symbol i znak, że działalność miłosierdzia nie kończy się z rokiem miłosierdzia, ale w każdym roku nabiera innych kształtów i barw – oby piękniejszych, oby bardziej owocnych – podsumował ks. B. Kordula.

Metropolita krakowski mówił natomiast o tym, że główny przekaz świąt Bożego Narodzenia związany jest z przesłaniem miłości: – Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna Jednorodzonego właśnie po to, aby stał się jednym z nas. Bratem każdego człowieka, aby ci, którzy w Niego uwierzyli mogli stać się na powrót Bożymi dziećmi.

Na taki gest ze strony Boga ludzie powinni odpowiedzieć własną miłością. – Ona przyjmuje wieloraki kształt, począwszy od tego symbolicznego pustego miejsca przy stole w wieczór wigilijny. Ale przyjmuje też kształt codziennej troski i miłości o potrzebujących.

Sam Pan Jezus podkreślał, że biedni i potrzebujący będą zawsze wśród ludzi. – Zawsze i niezależnie od tego jak będzie zmieniał się świat czy warunki życiowe. Jesteśmy tego świadkami, porównując sytuację obecną z tą, która była kilkadziesiąt lat temu. Być może będą zmieniały się potrzeby ludzi, ale zawsze będzie wielka tęsknota wszystkich za miłością, dobrocią oraz bratnią obecnością i życzliwością ze strony drugiego człowieka.

Jan Paweł II żegnając się z Ojczyzną w 2002 roku mówił o konieczności wyobraźni miłosierdzia. – Zdaję sobie sprawę z tego, że działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej pokazuje jak wielka jest wyobraźnia miłosierdzia, która stara się iść krok w krok za kolejnymi wyzwaniami i potrzebami tych, którzy są właśnie potrzebujący, którzy oczekują naszej obecności i wsparcia.

Abp Marek Jędraszewski dziękował zebranym za wszystko, czego udało się im dokonać w minionym roku pracy: – Jeśli teraz mówię „Bóg zapłać”, proszę nie traktować tego jako zdawkowego zwyczajowego określenia. Jestem przekonany, że jedynie Pan Bóg jest w stanie zapłacić każdemu człowiekowi z osobna za jego dobre serce. Tym bardziej, że państwo doskonale wiedzą, jak wiele wspaniałych rzeczy dokonuje się w sposób dyskretny.

Skoro Pan Bóg oczekuje od ludzi dobrych czynów dokonywanych w ukryciu to niejako zobowiązuje się On do tego, że będzie dla ludzi nagrodą.  – Tej nagrody z całego serca państwu życzę u progu 2018 roku. Niech ten rok będzie bogaty w dzieła miłosierdzia, w dzieła serca, które będą zawsze starały się wniknąć w rytm serca Bożego i na sposób ludzki odpowiadać na potrzeby współczesnego świata, które coraz bardziej rosną.

Życzył również, by dzieło Caritas Archidiecezji Krakowskiej jeszcze bardziej się rozrastało, a gesty miłości wszystkich, którzy je tworzą były wielkim świadectwem dla świata o Bogu, który jest miłością. – By było nie tyle słowem, co czynem. Państwo doskonale wiecie, że czyn miłości jest często dużo bardziej skuteczny niż najpiękniejsze słowo. Niech te opłatki – znak jedności i miłości – którymi się będziemy za chwilę łamać, będą wyrazem tego, że Bóg jest razem z nami, prawdziwy Emmanuel i chce, abyśmy byli świadkami Jego obecności i miłości we współczesnym świecie.


Paulina Smoroń | Archidiecezja Krakowska
Fot. i video Katarzyna Katarzyńska, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska