Kraków: Jałmużna Wielkopostna

Ponad 16 tysięcy skarbonek Jałmużny Wielkopostnej trafiło już do parafii i szkół archidiecezji krakowskiej. To część z ponad 650 tysięcy skarbonek rozprowadzanych przez Caritas, Diakonię i Eleos w całym kraju.

Akcja trwa przez okres Wielkiego Postu i ma na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym, że post, modlitwa i jałmużna są nieodłącznymi częściami przygotowania do owocnego przeżywania Wielkanocy.

„Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje” – pisze w swoim orędziu na Wielki Post papież Franciszek. Rezygnując z drobnych przyjemności w Wielkim Poście, dzieci i młodzież będą składać do skarbonek zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, by przeznaczyć je potem na pomoc dla osób starszych i chorych.

Tegoroczna akcja „Jałmużna Wielkopostna” przebiega pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Prosimy organizujących zbiórki w parafiach lub szkołach, aby wspólnie z dziećmi wybrali cel zbiórki – na przykład pomoc konkretnym osobom chorym lub starszym z parafii.

Poprzez akcję organizatorzy chcą także uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni. Poświęcenie im czasu, odwiedziny, rozmowa, mogą być wspaniałymi uczynkami miłosierdzia.

„Jałmużna Wielkopostna” jest ogólnopolską, ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Akcja odbywa się po raz. 23.