Projekty w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

Caritas Polska od lat wspiera projekty w krajach azjatyckich, w tym na Filipinach, Sri Lance i w Nepalu. Są to projekty z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji, zapewnienia środków utrzymania i infrastruktury. Właśnie dobiegły końca dwa projekty, kolejne dwa zakończą się pod koniec bieżącego roku, a jeden w połowie 2019.

Projekty zakończone

Na Filipinach Caritas Polska wspólnie z Archidiecezją Palo prowadziła projekt polegający na systemie mikropożyczek, a także na uruchomieniu hodowli trzody chlewnej.

Beneficjentami projektu było 160 bezrobotnych kobiet z 13 parafii wikariatu Ormoc na wyspie Leyte. Kobiety te należą do grup samopomocowych. Kapitał początkowy umożliwił im rozpoczęcie małej działalności, w tym uruchomienie sprzedaży produktów rolnych, prowadzenie ogródków przydomowych, hodowlę drobiu, przygotowywanie przekąsek dla uczniów, prowadzenie kantyny, prowadzenie sklepików z podstawowymi artykułami i handlu obnośnego, produkcję mydła i artykułów do mycia naczyń, czy sprzedaż świec. Kobiety były zobowiązane spłacić mikropożyczki w ciągu roku, aby inni beneficjenci również mogli otrzymać wsparcie. Zarządzanie funduszami spoczywało na miejscowej spółdzielni.

Dodatkowo 26 kobiet z terenów wiejskich otrzymało fundusze na wybudowanie chlewni na podwórkach i zakup świń, co umożliwiło im generowanie dodatkowego dochodu i zasilanie budżetu rodziny.

Również na Filipinach zakończył się projekt prowadzony wspólnie z Caritas Niemcy, którego celem była poprawa warunków życia rodzin z miejscowości Llorente w prowincji Samar Wschodni. Rodziny te ucierpiały w wyniku tajfunu Haiyan, który przeszedł przez zachodnią część Oceanu Spokojnego w listopadzie 2013 i tajfunu Hagupit, który nawiedził Filipiny w grudniu 2014 roku. Żywioł zniszczył wiele domów, a mieszkańcy zajmujący się rybołówstwem utracili narzędzia pracy.

Projekt trwający sześć miesięcy obejmował pomoc dla rybaków, a także dystrybucję materiałów do budowy domów. Rybacy z barangaja Mina-anod otrzymali narzędzia i sprzęt połowowy, a w sierpniu dodatkowo dwanaście motorówek i cztery łodzie. Dzięki projektowi rybacy mogli powrócić do połowu ryb, a tym samym zapewnić utrzymacie sobie i swoim rodzinom. Mieszkańcom trzynastu barangajów zapewniono materiały do budowy domów, w tym blachę dachową, wodoodporną sklejkę, gwoździe i masę szpachlową. Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie dla beneficjentów, zespołu prowadzącego projekt i partnerów, aby dokonać ewaluacji projektu i podzielić się doświadczeniami.

Łączna kwota wsparcia ze strony Caritas Polska wyniosła 590 700,46 złotych.

Projekty w toku

Na Filipinach Caritas Polska wspiera projekt pomocy żywnościowej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 500 osób bezdomnych, w tym ok. 150 dzieci mieszkających na wysypisku śmieci w pobliżu miast Trece Martires i Tanza, a także 500 niedożywionych dzieci z parafii pw. św. Jana Pawła II w Tanza.

Mieszkańcy wysypiska śmieci otrzymują dwa razy w tygodniu pakiety żywnościowe w ramach tzw. „stacji dożywiania”. Stacje dożywiania tworzą dwa samochody, które rozwożą żywność do siedmiu punktów. Rodziny zbierają się w wyznaczonym miejscu, aby odebrać paczki, a następnie sami gotują posiłki. Sposób rozdawania żywności jest uzależniony od pogody. Podczas pory deszczowej nie jest możliwe dostarczanie gotowych posiłków, gdyż z powodu wysokich temperatur i wilgoci jedzenie szybko fermentuje.

Raz w miesiącu siostry rozwożą mleko w proszku dla najmniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci, a dystrybucja odbywa się w kaplicach należących do parafii. Każde dziecko otrzymuje 1 kg mleka. „Za każdym razem gdy spotykamy się z dziećmi przy rozdawaniu mleka doświadczamy wzruszających momentów, kiedy widzimy ogromną radość dzieci na widok mleka. Takiego uśmiechu i wdzięczności nie da się kupić za żadne pieniądze” – mówi s. Wioletta Sobiesiak, USJK, koordynatorka projektu.

W ramach projektu zakupiono również maszynę do szycia, którą obsługują cztery osoby szyjąc głównie maty. Dziennie szyją kilkanaście mat, które następnego dnia sprzedają. Jedna mata kosztuje 20 pesos, czyli 0,25 euro. Zarobione pieniądze przeznaczane są na zakup żywności i przyborów toaletowych.

Myślę, że osiągamy powoli cel, dajemy ludziom narzędzie pracy, a nie tylko żywność, aby sami własnymi rękoma mogli zabezpieczyć przetrwanie rodziny. W ten sposób przywracamy im godność i umożliwiamy odkrywanie talentów w nich ukrytych. Daje im to również wiele radości i wzrasta przyjaźń między rodzinami. Za każdym razem, gdy się spotykamy, brakuje im słów na wyrażenie wdzięczności za wszelką otrzymaną pomoc” – mówi s. Wioletta.

W Nepalu Caritas Polska wspólnie z Caritas Nepal prowadzi projekt polegający na odbudowie zniszczonych domów i zapewnieniu środków do życia mieszkańcom Chandenimandan (środkowy Nepal), którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj w kwietniu 2015 roku. Chandenimandan to jedno z najbardziej dotkniętych miejsc. W wyniku kataklizmu zginęło 36 osób, a zniszczeniu uległo 98% gospodarstw domowych.

Wsparcie w odbudowie domów otrzymuje 198 rodzin. Nowe domy będą odporne na trzęsienie ziemi. W tym celu zapewnione jest wsparcie techniczne (inżynieryjne), tworzone są grupy, które decydują o kolejnych etapach prac przy budowie domów i przekazywane są fundusze na zakup materiałów i budowę. Projekt ma też wymiar psychospołeczny, gdyż beneficjenci czują się bezpieczniej i pewniej w takich domach.

58-letni Lokhnath:

Jestem głową 5-osobowej rodziny. W wyniku trzęsienia ziemi mój dom uległ całkowitemu zniszczeniu. W ramach projektu otrzymałem 300 tys. rupii na budowę domu. Caritas Nepal zapewniła wsparcie ekipy technicznej, która pomogła mi w wyborze miejsca i w przygotowaniu planu domu. Ekipa zadbała też o zastosowanie specjalnej technologii, aby mój dom był odporny na wstrząsy. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, gdyż udało mi się wybudować dom bardzo szybko, co początkowo wydawało mi się niemożliwe.  

Projekt obejmuje również wsparcie dla 133 małych gospodarstw domowych rolników w odbudowie źródła utrzymania. Działająca w Chandenimandan spółdzielnia otrzymuje fundusze na mikropożyczki dla mieszkańców, co umożliwia im powrót do rolnictwa i hodowli bydła. Ponadto tworzone są grupy rolników, a także prowadzone są szkolenia dla rolników z upraw i hodowli. „Szkolenie z hodowli bydła, w tym z gospodarki mieszkaniowej, żywienia i zagadnień zdrowotnych jest niezwykle owocne dla takiego rolnika jak ja” – mówi Binod, należący do kasty dalitów (niedotykalnych).

Na Sri Lance prowadzony jest dwuletni program stypendialny dla ubogiej i najbardziej potrzebującej młodzieży. Wsparcie otrzymują 482 osoby (317 kobiet i 165 mężczyzn), a wybrani zostali spośród najbardziej potrzebujących, bez względu na wyznanie, kastę czy pochodzenie: sieroty, pół-sieroty, osoby z rodzin z niskim dochodem i utalentowana młodzież, której z powodu ubóstwa nie stać na edukację.

Wśród stypendystów są osoby przygotowujące się do egzaminu na poziomie zaawansowanym (poziom przed-uniwersytecki), studenci uczelni wyższych i uczniowie kolegium edukacyjnego. Każda osoba ma zagwarantowane stypendium raz na miesiąc, co pokrywa ich edukację i wydatki osobiste oraz pozwala na drobne oszczędności. Studenci uczelni wyższych i kolegium otrzymują 15,82 EUR, natomiast osoby przygotowujące się do egzaminu dostają 12,65 EUR.

Historia Yim

Mieszkam w Alukkai, Alaveddy. Studiuję na uniwersytecie. Jestem studentką pierwszego roku na wydziale nauk humanistycznych, na kierunkach politologia i archeologia.

Pochodzę z 5-osobowej rodziny. Jesteśmy bardzo ubodzy, a za dom służy nam tymczasowe schronienie. Mojej rodziny nie stać było na pokrycie kosztów mojej edukacji – zakupu książek, transportu i wyżywienia, dlatego zostałam objęta programem stypendialnym. Wsparcie to jest niezwykle pomocne i jestem za nie bardzo wdzięczna.   

Caritas Polska przeznaczyła na powyższe trzy projekty kwotę 867 300 euro.