Wsparcie dla Ukrainy

Caritas Polska każdego roku wspiera szereg projektów na Ukrainie, a partnerami są tamtejsze Caritas diecezjalne bądź parafie z różnych regionów Ukrainy. Zakończyły się projekty z obszarów edukacji, zdrowia, infrastruktury i pomocy żywnościowej.

Edukacja  

W Lubarze działa centrum opieki dziennej dla dzieci w wieku przedszkolnym, nad którym pieczę sprawuje Caritas Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Centrum jest czynne pięć dni w tygodniu i korzysta z niego 50 dzieci, które podzielone są na grupy wiekowe. W prowadzenie centrum zaangażowane są trzy siostry ze zgromadzenia św. Józefa, które pracują jako wychowawczynie, a także cztery osoby świeckie. Siostry dokładają starań, aby wychować dzieci w duchu chrześcijańskim i przekazać im wartości, a także organizują spotkania okazyjne i tematyczne dla rodziców, co ma wymiar formacyjny.

Fundusze przekazane przez Caritas Polska umożliwiły pokrycie rocznych wydatków za energię elektryczną i gaz. Pomoc ta była bardzo potrzebna, gdyż centrum nie otrzymuje żadnego wsparcia ze strony państwa. Ponadto rodzice dzieci znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na zbyt wysokie składki. Rodziny te w największym stopniu dotyka brak stabilizacji na Ukrainie, czyli wysoki poziom bezrobocia, niskopłatna praca, gwałtowny wzrost cen gazu i prądu, a także żywności i innych towarów. Dodatkowo niektóre rodziny zmagają się z nałogami, zwłaszcza z alkoholizmem ojca i uzależnieniem od gier hazardowych, co jeszcze bardziej osłabia ich sytuację ekonomiczną.

Caritas Polska wsparła też działalność świetlicy dla małych dzieci w Browarach prowadzonej przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy współudziale sióstr nazaretanek. Pomoc objęła roczne wynagrodzenie dla wychowawców i pracowników świetlicy.

W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych z języka ukraińskiego ucząc się prawidłowej wymowy i akcentowania, a także nowych pojęć, aby móc swobodnie wypowiadać się w tym języku. Jest to tym bardziej potrzebne, że dzieci stykają się w codziennym życiu z językiem ukraińskim i rosyjskim, i często mieszają te dwa języki podczas mówienia. Przedszkolaki uczą się również języka angielskiego i języka polskiego, biorą udział w zajęciach plastycznych oraz w zajęciach z choreografii i rytmiki, co wpływa na rozwój małej i dużej motoryki, a także na poczucie rytmu i taktu. Najstarsze dzieci przygotowywane są do podjęcia nauki w szkole poznając litery i cyfry oraz przyswajając wiedzę ogólną. W świetlicy prowadzona jest też katecheza, odprawiana jest msza święta, dzieci celebrują wigilię i przygotowują jasełka. Ponadto istnieje możliwość konsultacji z logopedą i psychologiem, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Zdrowie

W ramach projektu prowadzonego w Jużnoukraińsku Caritas Polska przekazała fundusze na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Centrum Miłosierdzia działającego przy Parafii pw. św. Antoniego z Padwy. Zakupiono niezbędne meble i wyposażenie do gabinetu i poczekalni, w tym kozetkę, parawan medyczny i aparaturę medyczną.

Gabinet lekarski udziela pomocy medycznej osobom starszym i potrzebującym, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z państwowej opieki zdrowotnej. Choć z założenia usługi te są bezpłatne, to rzeczywistość jest inna i wielu ludzi nie stać na pomoc lekarzy państwowych.  Na chwilę obecną w gabinecie pacjenci mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanego lekarza i ratownika medycznego, zbadać cieśnienie i poziom cukru we krwi. W planach jest zatrudnienie dodatkowych lekarzy, w tym internisty, neurologa, okulisty i kardiologa.

Najważniejsze jest to, że możemy bezinteresownie pomagać ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Coraz więcej zainteresowanych przychodzi ze swoimi problemami i prosi o pomoc. Co ciekawe większość osób nie przychodzi po pomoc specjalistyczną, ale pragnie zwykłego wsparcia w swoich problemach. Dlatego też w przyszłości planujemy wyjść naprzeciw potrzebom i zorganizować punkt pomocy psychologicznej dla naszych podopiecznych” – mówi ks. Karol Karwowski, proboszcz parafii.

Caritas Polska wspólnie z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej sfinansowała turnus rehabilitacyjny dla 18-letniego mieszkańca Ukrainy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.

Andrzej cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę, ma również niedowład kończyć, zwłaszcza lewych. W pozycji siedzącej nie zawsze potrafi utrzymać równowagę. Choroba powoduje również zaburzenia snu.

Sytuacja materialna rodziny nie pozwalała na podjęcie leczenia i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, dlatego też przyjazd do Polski był konieczny. W ośrodku pacjent korzystał z różnorodnych zabiegów: masażu ręcznego, punktowego masażu twarzy, masażu wibracyjnego, indywidualnych ćwiczeń ogólnousprawniających, hydromasażu całościowego, laseru, termożeli, terapii zajęciowej i groty solnej. Dodatkowo miał zapewnione konsultacje ortopedyczne z zaleceniem stałej rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Dzięki rehabilitacji stan chłopca znacznie się poprawił. Ponadto w zabiegach uczestniczyła mama Andrzeja, co pozwala na kontynuowanie niektórych ćwiczeń w warunkach domowych.

Infrastruktura

Caritas-Spes z Żytomierza otrzymała wsparcie w postaci kotła grzewczego na pellety opałowe dla ośrodka kolonijnego „Nadzieja” znajdującego się we wsi Zaryczany. Dotychczas ośrodek ogrzewano przy pomocy tradycyjnych źródeł – gazu, energii elektrycznej i drewna, a biorąc pod uwagę fakt, że ceny na te rodzaje paliw na Ukrainie stale rosną, rachunki były bardzo wysokie. Dzięki zainstalowaniu kotła z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii wydatki na ogrzewanie w ośrodku kolonijnym znacznie się zmniejszyły. Ponadto w  budynku noclegowym, jadalni i kuchni panuje przyjemne ciepło.  W ośrodku organizowane są obozy wakacyjne dla dzieci z wielodzietnych rodzin i rodzin przesiedlonych ze wschodniej Ukrainy, dla dzieci z domu dziecka, dla dzieci niepełnosprawnych i z ubogich rodzin. Ośrodek to również miejsce, gdzie odbywają się rekolekcje dla młodzieży i rodzin, konferencje zgromadzeń zakonnych i księży, a także zebrania diecezjalnych dyrektorów Caritas-Spes. Ponadto ośrodek „Nadzieja” służy do szkoleń dla animatorów, którzy w okresie letnim pracują z różnymi grupami dzieci.

Celem projektu prowadzonego w Jaworowie był remont budynku przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, który pełni funkcje społeczno-charytatywne. Budynek wymagał gruntownego remontu z powodu licznych pęknięć, braku stropu, zniszczonego dachu, a zwłaszcza eternitu, którym był pokryty. Dom służy zwłaszcza parafialnej Caritas, która otacza opieką dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, a także z rodzin, w których dzieci nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Dzieci te są często słabe, lękliwe i poszukują własnej drogi życiowej, dlatego też potrzebują bezpiecznego i spokojnego miejsca, gdzie zostaną im przekazane wartości moralne i społeczne. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijać zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach komputerowych, teatralnych, plastycznych i sportowych, a także brać udział w pokazach filmów edukacyjnych i przyrodniczych. W placówce jest też miejsce dla najmłodszych, są tutaj różne zabawki rozwijające ich wyobraźnię. Ważną funkcją domu parafialnego jest też pomoc  osobom starszym i samotnym, które każdego dnia mają zapewniony ciepły posiłek. Wsparcie ze strony parafii jest często jedyną pomocą, na jaką mogą liczyć.

Pomoc żywnościowa

W Jużnoukraińsku dzięki wsparciu Caritas Polska, 70 osób w podeszłym wieku i 31 dzieci otrzymało paczki świąteczne. W pierwszym dniu Bożego Narodzenia parafia pw. św. Antoniego z Padwy zorganizowała koncert w wykonaniu miejskiego chóru „Renesans”, na który zaproszono ludzi ubogich, starszych i bezdomnych. Po koncercie osobom potrzebującym wręczono paczki z podstawowymi produktami: mąką, cukrem, makaronem, kaszą, ryżem, herbatą, słodyczami i środkami czystości.„Jesteśmy przekonani, że pomoc dotarła do ludzi skrajnie jej potrzebujących. Była to szansa, aby objęci pomocą mogli poczuć serce i wsparcie ludzi, którzy dzielą się tym co mają. Kiedy dowiadywali się, że pomoc pochodzi od Caritas Polska, często ze łzami w oczach  dziękowali za pamięć o nich – powiedział proboszcz parafii.

W drugim dniu świąt parafia zaprosiła dzieci z Jużnoukraińskiego Domu Pomocy Psychologicznej. Na mszę świętą połączoną ze spotkaniem przybyła ponad połowa dzieci. Dzieci otrzymały świąteczne upominki w postaci zabawek, słodyczy i owoców. Paczki dla pozostałych podopiecznych dostarczono bezpośrednio do ośrodka.

W ośrodku przebywają dzieci i młodzież, które doświadczyły wielu trudności w życiu. Część z nich to sieroty, inne odebrano rodzicom-alkoholikom bądź rodzicom-narkomanom, dlatego też wymagają wielkiej troski i wsparcia.

 Łączna kwota wsparcia ze strony Caritas Polska wyniosła 88 495,77 złotych.