Damy radę i z angielskim!

110

W lutym uczestnicy programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla młodych „Damy radę!” w Caritas Polska rozpoczęli naukę angielskiego.

Na razie to jest nauka angielskiego alfabetu i podstawowych zwrotów grzecznościowych, poznawanie innej kultury przez pryzmat obcego języka, nowe słówka i ćwiczenia. Początki poszły lepiej niż można było oczekiwać, bo większość nie miała ze szkołą, mówiąc dyplomatycznie, dobrego kontaktu. Okazało się jednak, że to co wydawało się trudne, a nawet niemożliwe, staje się możliwe, kiedy na horyzoncie pojawiają się nowe cele i priorytety. Padają wtedy dotychczasowe bariery i ograniczenia, także poczucie niemocy i niechęci do wysiłku. Lekcji udzielają przemiennie dwie koleżanki z biura Caritas Polska Dominika i Marta, którym serdecznie dziękujemy za kompetentne i „user friendly” podejście do uczniów. Miło nam również poinformować, że dwóch uczestników programu „Damy radę!” – Łukasz i Michał – rozpoczęło pracę w Caritas Polska. Jeden w części hotelowo-konferencyjnej „Centrum Okopowa”,  drugi jako pracownik techniczno-porządkowy obiektu.

(js)