Podsumowanie akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

147
Wspólne zdjęcie zespołu kucharzy Caritas Polska, który gorącą zupę dla bezdomnych z sercem gotowali i członków patroli Straży Miejskiej, którzy tę zupę i inne rzeczy z sercem rozwozili.

Zimowa akcja Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy „Trochę ciepła dla bezdomnego” dobiegła końca. Około 400 bezdomnych przebywających poza schroniskami i noclegowniami otrzymywało gorący posiłek przed nocą. Rozwieźliśmy także 100 ciepłych koców i 640 par ciepłych, wełnianych skarpet.

W ramach akcji patrole Straży Miejskiej rozwiozły ponad 2500 litrów gorącej, pożywnej zupy, którą przygotowywały kuchnie Centrum Okopowa Caritas Polska i spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje” przy schronisku Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Wszystkim wspierającym akcję Ofiarodawcom, a także członkom patrolom Straży Miejskiej, które docierały z zaopatrzeniem do nieraz trudno dostępnych miejsc o różnej porze, należą się słowa uznania i podziękowania. Mimo kończącej się zimy trwa pomoc ratunkowo-medyczna dla bezdomnych w całorocznym projekcie „Uliczny Patrol Medyczny”, w którym uczestniczy oprócz Caritas Polska i Straży Miejskiej warszawski oddział Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.  Okazuje się, że dzięki dobrej współpracy ludzi i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia można osiągnąć więcej i efektywniej pomagać.

* Liczba zgonów dotyczy obszaru całej Polski. Informacje nt. zgonów dotyczą okresu trwania akcji Trochę ciepła dla bezdomnego (tj. 14 grudnia 2017-9 marca 2018) i pochodzą z:http://statystyka.policja.pl/st/wolnytekst/60372,dok.html

Wspólna akcja Caritas Polska i stołecznej Straży Miejskiej „Trochę ciepła dla bezdomnego”,  która organizowana jest od 2015 roku w najtrudniejszych dla osób bezdomnych miesiącach jesienno-zimowych, zakończyła się 9 marca, o tydzień później niż to było planowane. Ze względu na silne mrozy na przełomie lutego i marca zapadła decyzja, aby akcję przedłużyć do czasu polepszenia warunków atmosferycznych.

(js)