Wolontariusze PZC na rekolekcjach

Od 26 do 28 lutego br., w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas z naszej diecezji, w których uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli kilkunastu parafii.

Zanim wolontariusze dotarli do Olsztyna odwiedzili Matkę Bożą Gidelską. Przed ołtarzem, w którym wystawiona jest figurka Matki Bożej, ks. Tomasz odprawił Mszę św. dla wolontariuszy. W „Świętej Puszczy” duchowym ćwiczeniom, konferencjom i modlitwie przewodniczył ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Kaznodzieja mówił m.in. o tym, co przeżywał Jezus podczas kuszenia i wskazał, że każdy człowiek stale poddawany jest pokusom. Często jest na nie narażony, gdy modli się i jest blisko Boga. Bo wtedy zależy komuś, by nas od Świętości odciągnąć. Najważniejsze – mówił rekolekcjonista – by trwać przy Bogu. Podkreślał, że droga chrześcijanina nie jest łatwa, bo są na niej krzyże. Ale wpatrując się w Jezusa, tak jak czynili to święci, każdy jest w stanie trwać przy Chrystusie. Zwrócił też uwagę, na to, że zwycięstwo odnosi się przez walkę ze złem, z pokusami, które każą nam zejść z drogi, którą wskazuje nam Zbawiciel. Ks. Paweł zwrócił też uwagę na grożący osobą pomagającym innych grzech pychy.

Przywołał „Modlitwę Celnika” Francois Mauriac’a:

Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem jak inni ludzie.

Są pełni wad i złych pragnień. – Ja także.

Są egoistami, szukają tylko własnych przyjemności i korzyści.

Innych po drodze potrącają. – Ja także.

Są tchórzami, cofają się przed najmniejszą trudnością.

Boją się cierpienia, lękają się czynu i wysiłku. – Ja także.

Są kapryśni, obiecują i nie dotrzymują słowa. – Ja też.

Są bezbarwni, ociężali.

Więcej im się podobają sprawy tej ziemi niż Nieba.

Mnie też.

Ogarnia ich nuda, lenistwo, niechęć do wysiłku.

Są grzesznikami. – Mój Boże, ja też!

Ale ja także składam Ci dzięki,

bo Ty przyszedłeś do grzeszników,

do ludzi mało ciekawych.

Przyszedłeś do ludzi ubogich w miłość, w cnoty.

Do ludzi, którzy nie dają sobie rady sami

i potrzebują Ciebie.

Dzięki Ci, Boże, że jestem pośród nich.

Gdybym miał piękną duszę, bogatą, cnotliwą,

to chciałbym od razu być na piedestale,

wysoko podnosiłbym głowę.

A Ty patrzysz na dół, na ludzi pokornych,

którzy biją się w piersi.

Pozostawiłbyś mnie samego

mojej samowystarczalności.

A bez Ciebie, co stałoby się ze mną?

O tak, dziękuję Ci, Panie, że jestem jak inni ludzie.

Zmiłuj się nade mną, bo jestem grzesznikiem!

Wspaniałą niespodzianką dla uczestników rekolekcji była możliwość uczestniczenia 27 lutego w apelu jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W tym właśnie dniu apel poświęcony był Słudze Bożemu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Na Jasnej Górze zaraz po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się modlitwa o jego beatyfikację. Zanoszona jest ona każdej nocy z 27 na 28 dnia miesiąca w Kaplicy Matki Bożej. Kapłan prowadzący modlitwę apelową wspomniał o tym, że Prymasowi przyszło służyć Kościołowi w bardzo trudnych czasach, gdy władza komunistyczna m.in. zakazała działalności wspólnotom i stowarzyszeniom katolickim. Po odczytaniu modlitwy o jego beatyfikację wszyscy odmówili dziesiątkę różańca.

Rekolekcje były też okazją do rozmowy na temat codziennej działalności wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas. W dziele pomagania potrzebne są środki finansowe oraz żywność i inne artykuły, dlatego wśród poruszanych tematów były takie zagadnienia jak np.: program Spiżarnia Caritas, zbiórka żywności Tak pomagam!, 1% podatku, pomoc z rezerw UE – FEAD, skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, akcja Tornister pełen Uśmiechów.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Caritas naszej diecezji ks. Tomaszowi Foldze i pani Krystynie Tomaszewskiej za zorganizowanie rekolekcji wielkopostnych, za znakomitą atmosferę oraz wspaniałą strawę „duchową” i „cielesną”.

Katarzyna Maciejewska