Caritas Archidiecezji Krakowskiej

444

Ks. Maśnicki pochodził z Podhala. Pod koniec XIX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam ukończył seminarium i rozpoczął pracę duszpasterską. Zawsze wspomagał swoje rodzinne...

201

Wolontariusze Caritas zbierają żywność, by przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Zbiórka trwa dwa dni i odbywa się najczęściej w piątek w godz. 16.00 -...

250

Akcja ma charakter wychowawczy: uczy, że miłość bliźniego wymaga od nas daru z siebie: swojego czasu, pieniędzy, zainteresowania. Jej głównym celem jest wychowanie dzieci...

197

Z zaproszeniem dotarliśmy do placówek dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych: środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjnych, a także...

256

8 stycznia 2015 r., w obecności fundatorów - pp. Eugenii i Tadeusza Góreckich, przedstawicieli lokalnych władz oraz podopiecznych i ich rodziców, bp Józef Guzdek,...