Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

146

W ramach działania prowadzonego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ogłoszono konkurs rysunkowy dla mieszkańców powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Do konkursu zgłoszono ponad sto prac,...

151

Wśród gości byli: ks. Mariusz Woltański, zastępca burmistrza Henryk Czmut, p. Agnieszka Olendzka z zaprzyjaźnionego ze świetlicą Szkolnego Koła Caritas, p. Jacek Piotrowski, reprezentujący...

164

W ramach zadania publicznego pn. "Czas wolny z Caritas",  realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Świetlica - Dzieci...

57

Wszystko co dobre szybko się kończy – mówi przysłowie – a więc i w naszej świetlicy Środowiskowej „Promyk Dnia” 14 grudnia odbyły się ostatnie...

218

Tacy sami to kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Po raz kolejny Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadziła kampanię społeczną, by uwrażliwić...